Obchodné podmienky

Objednanie fotenia

 • Telefonicky na číslo 0951 024 752
 • Emailom na adrese [email protected]
 • Správou na Instagrame alebo Facebooku
 • Pre jednoduchšiu komunikáciu uviesť aspoň 2 možné termíny a o aký druh fotenia máte záujem.
 • V prípade nepriaznivého počasia sa fotenie v exteriéri posúva na najbližší volný termín.
 • Objednáním fotografických služieb vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami v platnom znení k dátumu objednávok.

Cena služieb

 • Cena fotografických služieb sa riadi aktuálne platným Cenníkom ku dňu Vašej objednávky (viď. sekcia Cenník).
 • Cena je splatná v deň fotografovania v hotovosti alebo prevodom na účet.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčka a prípadné doplnkové produkty je formou doplatku zaplatená prevodom na účet, ešte pred ich spracovaním.
 • Pokiaľ nedôjde k zaplateniu ceny zvoleného foto balíčka, prípadného príplatku či dodatočného doplatku za fotografie nad rámec balíčka, vyhradzujem si právo fotografie neodovzdať do doby než je riadne zaplatená.

Výber fotografií

 • Do dvoch týždňov obdržíte odkaz na uzamknutú galériu.
 • Ak ste si vybrali základný balíček, fotografie, ktoré posielam na výber sú zmenšené, s vodoznakom a niekedy upravené len čiastočne.
 • Podľa autorského zákona nie je bez môjho súhlasu ako autora daného diela dovolené tieto náhľady kdekoľvek zverejňovať a ani ich ďalej upravovať. Sú vo vlastníctve fotografa a určené výhradne pre výber k retuši.

Dodacia lehota fotografií

 • Pri svadbách aj pri rodinných foteniach je doba dodania fotografií cca 2 týždne od fotografovania.
 • Fotky sa snažím dodať čo najskôr je to možné a líšia sa od množstva klientov v danom období.

Retuš fotografií

 • Retušovanie fotografií je používaný legálny profesionálny softvér, ktorý je používaný na základe platenej licencie.
 • Retuš fotografií zahŕňa všetky úpravy základného charakteru (orez, jas, kontrast, úpravy farieb podľa môjho štýlu) a odstránenie ľahkých kozmetických chýb (akné, škrabance, opary…).
 • Výraznejšia retuša za príplatok podľa dohovoru.
 • Nespokojnosť s vlastným vzhľadom nie je dôvodom na reklamáciu fotografií.

Formát fotografií

 • Spracované fotografie budú dodané vo formáte .JPG a v pomere strán 2:3 v plnom rozlíšení (vhodné pre veľkoformátovú tlač) a web kvalite.
 • Neupravené fotografie a RAW formáty neposkytujem.

Odovzdanie a archivácia fotografií

 • Odovzdávam fotky v elektronickej podobe. Je možnosť prikúpenia fotiek v tlačenej podobe po dohovore.
 • Odporúčam aby ste si stiahli a uložili fotografie na počítač a externý disk hneď po odovzdaní galérie, aby ste ich nestratili.
 • Fotografie vo vysokom rozlišení sa dajú stiahnuť do 10 dní po odoslaní odkazu a fotografie vo web kvalite sú dostupné po dobu 3 mesiacov.
 • Všetky neupravené fotografie (raw formáty) archivujem po dobu 1 mesiaca

Autorské práva

 • Držiteľom autorských práv k fotografiám je fotograf
 • Fotografie môžu byť použité na tvorbu portfólia a na vlastné obchodné účely, napríklad zverejňovanie na sociálnych sieťach a webových stránkach
 • Podľa autorského zákona nie je bez súhlasu autora dovolené fotografie akokoľvek upravovať (napr. použitie farebných filtrov na instagrame) a zverejňovať ako dielo autora.
 • Klient nesmie užiť fotografie na komerčné účely alebo ich predávať bez písomného súhlasu fotografa.
 • Klient dbá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na zálohovanie fotografií takým spôsobom, aby nedošlo k ich zneužitiu a tým porušeniu autorských práv.

Súhlas s poskytnutím fotografií

 • Vyhradzujem si právo na zverejnenie fotografií do svojho portfólia na sociálnych sieťach, na svojich webových stránkach, príp. ďalších propagačných materiáloch.
 • Pokiaľ si neželáte, aby Vaše fotografie boli uverejnené, je nutné o tom vopred informovať (najneskôr po skončení fotenia). Pokiaľ tak neurobíte, berie sa to ako Váš súhlas. Máte samozrejme právo dodatočne požadovať odstránenie fotografií z portfólia.